Wat is goed werkgeverschap en hoe kun je jezelf daarin onderscheiden?

In dit artikel leer je hoe je als werkgever niet alleen aan wettelijke verplichtingen voldoet, maar ook een cultuur van groei en waardering creëert.

Dit is essentieel voor het succes van het bedrijf en het welzijn van jouw werknemers.

Belangrijkste punten

 • Goed werkgeverschap betekent meer dan alleen aan de wet voldoen. Een goede werkgever denkt ook aan werknemerswelzijn, doorgroeimogelijkheden en het creëren van een positieve en veilige werkomgeving.
 • Essentiële kenmerken van goed werkgeverschap zijn respect, eerlijke communicatie, gelijke kansen en aandacht voor gezondheid en welzijn. Dat alles leidt tot werknemersbetrokkenheid en een sterke organisatiecultuur.
 • Het is mogelijk om goed werkgeverschap in kaart te brengen aan de hand van metingen van werknemersbetrekkingen en een gezonde werkomgeving. De Trust Index en Great Place to Work verzorgen dergelijke metingen.

De essentie van goed werkgeverschap

Forp goed werkgeverschap overleg
Werknemers van Forp die samenwerken aan een project.

Goed werkgeverschap gaat verder dan alleen het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een goede werkgever zorgt op de volgende manieren goed voor zijn werknemers:

 • De belangen van zijn werknemers ter harte te nemen.
 • Zich inzetten om een omgeving te creëren waarin werknemers kunnen groeien en zich gewaardeerd voelen.
 • Oprecht om personeel geven en hen respecteren.
 • Betrokkenheid een sleutelrol te laten spelen om medewerkers aan je organisatie te binden.

Door medewerkers inzicht te geven in de financiële cijfers, laat je hen zien dat ze een belangrijk onderdeel zijn van het bedrijf.

Het vieren van successen is belangrijk voor goed werkgeverschap, omdat het laat merken dat de bijdrage van werknemers er echt toe doet. Het zorgt voor een positieve werksfeer en geeft een boost aan het team.

Daarnaast is het belangrijk om als werkgever toegankelijk te zijn en naast je personeel te staan. Dit bevordert openheid en toegankelijkheid binnen de organisatie.

Wettelijke aspecten

Goed werkgeverschap is verankerd in de wet. Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek moeten werkgever en werknemer zich als een goede werkgever en een goede werknemer gedragen.

Maar wat betekent dit precies? Dit houdt in dat zij elkaars belangen in acht moeten nemen. Het begrip goed werkgeverschap wordt verduidelijkt door de beginselen van een goede werkgever:

 • Gelijke behandeling van werknemers zonder discriminatie.
 • Het opbouwen en respecteren van vertrouwen.
 • Geen misbruik maken van de machtspositie.
 • Het motiveren van beslissingen.
 • Het zorgen voor een deugdelijke ongevallenverzekering.

Deze beginselen vereisen zorgvuldigheid in de behandeling van medewerkers. Een werkgever kan geen misbruik maken van de machtspositie en moet werknemersbelangen afwegen bij het maken van keuzen. Op deze manier kun je respect en vertrouwen opbouwen en waarmaken.

Bovendien is het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s voor medewerkers een specifiek aspect van goed werkgeverschap. Sluit bijvoorbeeld een behoorlijke verzekering af, zoals een adequate ongevallenverzekering.

Het tegenovergestelde, slecht werkgeverschap, kan leiden tot ontevreden werknemers en juridische problemen.

Extra inspanningen

Naast de wettelijke verplichtingen zijn er extra inspanningen die een werkgever kan ondernemen om goed werkgeverschap te bevorderen.

Het bieden van opleidingsmogelijkheden en een focus op persoonlijke ontwikkeling zijn hier een goed voorbeeld van. Het daagt medewerks uit en zorgt voor groei. Daarbij draagt het ook bij aan de efficiëntie binnen je organisatie.

Werkflexibiliteit is een ander belangrijk aspect. Een goed thuiswerkbeleid en hybride werkvormen dragen bij aan een verbeterde werk-privébalans en verlagen het verzuimpercentage.

Andere extra’s die bijdragen aan goed werkgeverschap zijn:

 • Fruit op de werkplek.
 • Het stimuleren van sport.
 • Sta-bureaus.
 • Fietsplan.

Het bevorderen van een gezondere en veilige werkomgeving onderstreept de zorg van de werkgever voor de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.

Tot slot is waardering tonen belangrijk voor goed werkgeverschap. Denk aan attenties bij speciale gelegenheden en het vieren van successen. Het versterkt de relatie tussen werknemer en werkgever en draagt een positief beeld over aan het team.

Belangrijke kenmerken van goed werkgeverschap

Overleg bij Forp
Werknemers van Forp in overleg over lopende HR en recruitment projecten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat goed werkgeverschap niet alleen gaat over wat je doet, maar ook over hoe je het doet.

Een van de essentiële kenmerken van goed werkgeverschap is dat werknemers zich gerespecteerd voelen en belangrijk zijn voor het bedrijf. Dit leidt tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers en dat bevordert hun betrokkenheid.

Het vertrouwen dat je medewerkers geeft draagt bij aan hun betrokkenheid en het bevorderen van een verbondenheid met de organisatie.

Soms moet je een ingrijpende beslissing nemen om je aan te passen aan de veranderende markt en een sterkere positie te verwerven. Motiveer ingrijpende beslissingen, zodat medewerkers de ingrijpende beslissingen begrijpen. Dit zorgt ervoor dat je het vertrouwen behoudt.

Eerlijke kansen

Een belangrijk kenmerk van goed werkgeverschap is het waarborgen van eerlijke communicatie en gelijke kansen voor alle medewerkers. Dit betekent openheid en transparantie in de communicatie en gelijke behandeling van alle medewerkers. Ongeacht hun achtergrond of positie in het bedrijf.

Bovendien is het belangrijk om medewerkers te helpen groeien. Dit kan worden bereikt door regelmatige ontwikkelgesprekken, trainingen en persoonlijkheids- en capaciteitentesten aan te bieden. Vooral voor jongere werknemers zijn talentontwikkeling en doorgroeimogelijkheden belangrijk.

Door medewerkers een passend salaris te betalen en een veilige werkplek te bieden, versterk je de betrokkenheid. Medewerkers zullen daardoor sneller de intentie hebben om langer voor de organisatie te werken.

Gezondheid en welzijn

Aandacht voor de gezondheid en het welzijn van werknemers mag ook niet ontbreken voor goed werkgeverschap.

Goede werkgevers promoten een gezonde levensstijl door aandacht te besteden aan vitaliteit op de werkvloer. Dit kan ook ziekteverzuim verminderen en de productiviteit verhogen.

Werk aan een cultuur van vertrouwen, trots en plezier om een gezonde werkomgeving te creëren. Zo kun je rekenen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hun gevoel van verantwoordelijkheid.

De voordelen van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap heeft tal van voordelen, zowel voor de organisatie zelf als voor de werknemers. Een van de belangrijkste voordelen is dat werkgeluk leidt tot:

 • Hogere productiviteit.
 • Minder personeelsverloop en daarmee kostenbesparing op het vervangen en inwerken van nieuwe medewerkers.
 • Lager ziekteverzuim.
 • Een sterke groei van de organisatie en een grotere omzetgroei.
 • Een sterker werkgeversmerk, wat bijdraagt aan een grotere hoeveelheid sollicitanten en het aantrekken van nieuw talent.

Uitdagingen en valkuilen van goed werkgeverschap

Hoewel er veel voordelen zijn aan goed werkgeverschap, zijn er ook uitdagingen en valkuilen. Een van de grootste uitdagingen is het waarborgen van een gelijke behandeling van alle medewerkers en het bevorderen van diversiteit binnen de organisatie.

Houdt goed werkgeverschap bij en leer als moderne werkgever ook om verantwoordelijkheden en bevoegdheden effectief te delegeren.

Het is essentieel om regelmatig de eigen rol als werkgever te beoordelen en ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle principes van goed werkgeverschap.

Het standaardiseren en digitaliseren van HR-processen, evenals het betrekken van lijnmanagers bij HR-verantwoordelijkheden, zijn cruciaal om valkuilen in de omgang met medewerkers te voorkomen. Forp kan je helpen om alle HR zaken op een rijtje te krijgen.

Praktische tips voor het bevorderen van goed werkgeverschap

Illustratie van positieve bedrijfscultuur
Illustratie van een positieve bedrijfscultuur en tevreden werknemers.

Er zijn verschillende manieren waarop een organisatie goed werkgeverschap kan bevorderen. Een van de belangrijkste is het stellen van strategische doelen en het hebben van een HRM-plan dat hierop aansluit. Dit zorgt ervoor dat je de juiste mensen binnen je organisatie hebt en behoudt.

Verder kun je de volgende punten in de praktijk toepassen voor goed werkgeverschap:

 • Het bieden van relevante secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een prettige werkplek bieden.
 • Successen vieren.
 • Duidelijke kernwaarden stellen en je hieraan houden.

Ten slotte is het belangrijk om te anticiperen op de toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt en ontwikkelmogelijkheden te bieden die de verwachtingen waarmaakt. Dit is cruciaal voor toekomstbestendig werkgeverschap.

Het meten van goed werkgeverschap

Om te weten of je inspanningen op het gebied van goed werkgeverschap succesvol zijn, kun je deze meten.

Dit kan worden gedaan met behulp van onafhankelijke medewerkersonderzoeken zoals de Trust Index en Great Place to Work®. Beiden zijn gericht op het meten van het gevoel en de betrokkenheid van werknemers binnen het bedrijf.

Het is ook belangrijk om specifieke indicatoren zoals stress en burn-out te meten via medewerkersonderzoeken. Zo kun je tijdig ingrijpen en een gezonde werkomgeving te bevorderen.

Moderne medewerkersonderzoeken reflecteren een verschuiving van de focus van medewerkerstevredenheid naar werkgeluk. We kunnen hieruit opmaken dat er een groter belang is voor het algemeen welbevinden van medewerkers.

De Trust Index van Great Place to Work® meet aspecten als vertrouwen, trots en plezier op de werkplek, en geeft daarmee een verdiepende blik op de kwaliteit van goed werkgeverschap.

Inspirerende voorbeelden van goed werkgeverschap

Er zijn vele inspirerende voorbeelden van bedrijven die goed werkgeverschap hoog in het vaandel hebben staan. Bedrijven zoals Patagonia, Rituals en Lidl zijn hier uitstekende voorbeelden van.

 • Patagonia stelt het geluk van hun werknemers en duurzaamheid centraal. Ze bieden uitzonderlijke arbeidsvoorwaarden en moedigen werknemers aan om een actieve bijdrage te leveren aan hun duurzame missie.

 • Rituals creëert ambassadeurs voor het leven door zich te concentreren op het welzijn van alle medewerkers, ongeacht of ze nieuw, huidig, of vertrekkend zijn. Dit draagt bij aan een sterke aanbevelingscultuur.

 • Lidl verankert goed werkgeverschap in hun EVP door te benadrukken dat ze een verantwoordelijke en duurzame onderneming zijn. Ze investeren in de ontwikkeling en gezondheid van hun werknemers.

De toekomst van goed werkgeverschap

De toekomst van goed werkgeverschap zal zich naar verwachting meer richten op het benutten van individuele capaciteiten en talenten, in plaats van zich voornamelijk te richten op diploma’s.

Organisaties zullen dus steeds meer kijken naar wat een individuele werknemer kan bijdragen aan het bedrijf, in plaats van alleen te kijken naar hun formele kwalificaties.

Samenvatting

Goed werkgeverschap is essentieel in de moderne werkomgeving. Het gaat niet alleen om het naleven van wettelijke verplichtingen, maar ook om het zorgen voor een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Goed werkgeverschap heeft tal van voordelen, waaronder een hogere productiviteit, een lager personeelsverloop en een sterke groei. Maar er zijn ook uitdagingen en valkuilen, zoals het waarborgen van gelijke behandeling en het voorkomen van machtsmisbruik.

Desalniettemin, met de juiste aanpak en toewijding, kun je een omgeving creëren waarin werknemers kunnen floreren.

Veelgestelde Vragen

Wat wordt er bedoeld met goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever zich goed gedraagt ten opzichte van de werknemer. Het belang van de werknemer wordt meegewogen in beslissingen en afwegingen. Dit omvat onder andere een fijne werkplek, passend salaris, relevante secundaire arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving.

Wat valt onder slecht werkgeverschap?

Slecht werkgeverschap omvat onder andere discriminatie, intimidatie, ongegronde ontslagen en het niet nakomen van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het is een werkgever die misbruik maakt van zijn macht.

Wat verwacht je van een goede werkgever?

Een goede werkgever dient zorgvuldig te zijn, geen misbruik te maken van de positie, medewerkers gelijk te behandelen en zorg te dragen voor goede verzekeringen. Betrouwbaarheid, eerlijke behandeling en goede arbeidsvoorwaarden zijn essentieel voor een goede werkgever.

Hoe herken je een goede werkgever?

Een goede werkgever herken je aan de aandacht voor de mens. Dit uit zich in het tonen van waardering, het bieden van balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, het creëren van betrokkenheid, faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en het op orde hebben van de basis. Het is ook belangrijk dat een werkgever respect en waardering toont, op een professionele manier handelt en zich aan afspraken houdt.

Neem contact op