Wist je dat employer branding een belangrijke rol speelt in het aantrekken van kwalitatieve kandidaten? En het draagt bij aan het loyaal houden van bestaande werknemers.

Hoe dat precies werkt leggen we je in dit artikel uit met praktische inzichten en toepasbare strategieën. We gaan ook in op de rol van een authentieke bedrijfscultuur en hoe je je onderneming onweerstaanbaar kunt maken voor jong talent.

Belangrijkste Punten

 • Employer branding is essentieel voor het aantrekken en behouden van talent door een positieve perceptie van de organisatie als werkgever te creëren. Dit leidt tot een betere culturele fit bij sollicitanten en een lager verloop van werknemers.
 • Een effectieve employer branding strategie gaat in op Employer Value Proposition (EVP) om de bedrijfscultuur te versterken.
 • Meet de resultaten van employer branding strategie om deze vervolgens verder te kunnen optimaliseren. Kijk hiervoor naar werknemersfeedback, sollicitatieanalyses en sociale media statistieken.

De essentie van employer branding

Employer branding gaat om het creëren van goed werkgeverschap dat huidige werknemers bindt en nieuwe werknemers aantrekt.

Een sterk werkgeversmerk beïnvloedt namelijk niet alleen hoe huidige medewerkers de organisatie zien, maar ook hoe potentiële nieuwe medewerkers de organisatie waarnemen.

Employer branding gaat dus niet alleen over het werven van nieuwe medewerkers, maar ook over het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving en het behouden van huidige medewerkers.

Een goede employer branding strategie gaat verder dan alleen recruitment en externe communicatie. Het gaat erom een bepaald imago uit te stralen naar de buitenwereld, zoals innovatie of een familiaire sfeer.

Een positief imago als werkgever is onderdeel van het bredere organisatiebeleid en draagt bij aan de naamsbekendheid en het onderscheiden van concurrenten.

Het belang van een sterk employer brand

Een sterk employer brand heeft meerdere voordelen, namelijk:

 • Concurrentievoordeel: Het creëert een positieve publieke perceptie van het bedrijf, wat het aantrekkelijker maakt voor potentiële werknemers.
 • Talent aantrekken: Kandidaten krijgen door goede employer branding een duidelijk beeld van de organisatie. Zo bevorder je een snellere identificatie van een culturele fit en zorg je dat er kwalitatief betere sollicitanten worden aangetrokken. Download ook onze whitepaper over het aantrekken en behouden van beter personeel.
 • Kostenbesparing: Employer branding kan de wervingskosten op lange termijn verlagen door effectievere bereikbaarheid van zowel actief als latent werkzoekenden.
 • Behoud van personeel: Een sterk employer brand draagt bij aan het werkgeluk en kan de werknemersbetrokkenheid verhogen, wat leidt tot meer productiviteit en winstgevendheid. Dit draagt bij aan een stabielere personeelsbezetting en verlaging van het verzuim.
 • Verbeterde productiviteit: Tevreden en gemotiveerde werknemers zijn over het algemeen productiever, waardoor het bedrijfsresultaat verbetert.

De elementen van een effectieve employer branding strategie

Het ontwikkelen van een effectieve employer branding strategie is een complex proces. Het begint met het bepalen van heldere doelstellingen en meetbare KPI’s. Vervolgens ga je een SWOT-analyse uitvoeren om verbeterpunten te identificeren. Tot slot overweeg je externe factoren, zoals de doelgroep van de organisatie en wat concurrenten doen.

Een goede strategie omvat ook verschillende elementen, zoals de Employer Value Proposition (EVP), de bedrijfscultuur en de promotiekanalen. Laten we deze elementen eens nader bekijken.

Employer value proposition (EVP) definiëren

De Employer Value Proposition (EVP) speelt een centrale rol in elke employer branding strategie, omdat het:

 • de missie, waarden en cultuur van een organisatie omvat.
 • werknemers een goede reden geeft om voor het bedrijf te werken.
 • bestaat uit alle voordelen en beloningen die werknemers ontvangen in ruil voor de vaardigheden en ervaring. Denk aan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een unieke EVP met sterke punten verklaart hoe de organisatie zich onderscheidt van concurrenten. Het helpt potentiële kandidaten te begrijpen of hun doelen overeenkomen met die van het bedrijf.

Het benadrukken van de sterke punten van je organisatie laat zien waarom werken voor jouw bedrijf leuk is. Een sterke EVP draagt bij aan een onderscheidend werkgeversmerk enhelpt je bedrijf een onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen.

Ontwikkel jouw ideale EVP aan de hand van je ideale kandidaatprofielen. Zo weet je precies wat er nodig is om nieuw talent aan te spreken, maar ook om je beste huidige werknemers te behouden.

Versterken van de bedrijfscultuur

Een sterke bedrijfscultuur biedt groeikansen, een gezonde werk-privébalans en een prettige werkomgeving, factoren die werknemers zeer belangrijk vinden.

Het versterken van de bedrijfscultuur is dus een ander cruciaal onderdeel van employer branding. Bijna de helft van de actieve werkzoekenden ziet dit als een kritieke factor bij het solliciteren bij een aantrekkelijke werkgever.

Werknemers willen zich verbinden met organisaties die oprechtheid, transparantie en gedeelde waarden belangrijk vinden. Ze willen ondereel uitmaken van het geheel. Een robuuste bedrijfscultuur versterkt de betrokkenheid en motivatie van medewerkers binnen de organisatie.

Om de bredrijfscultuur en bijbehorende waarden te weerspiegelen is het belangrijk om de juiste content in te zetten voor je employer branding strategie.

Inzetten van verschillende kanalen

Het gebruik van een mix van media is essentieel voor een breed bereik en versterking van het employer brand. Je kunt onder andere gebruik maken van de volgende kanalen:

 • Een eigen recruitmentsite;
 • Advertenties;
 • Social media;
 • Persberichten;
 • Open dagen;
 • Videocontent.

Om je werkgeversmerk op een aantrekkelijke manier aan je doelgroep over te brengen kun je gebruik maken van verschillende soorten content. Denk aan video’s, artikelen, foto’s en infographics.

Social media vormt een belangrijk onderdeel van employer branding. Door je doelgroep te kennen, een consistent merkimago te handhaven, en actief en responsief te zijn wordt de effectiviteit verhoogd.

LinkedIn kan bijvoorbeeld benut worden om kandidaten gericht te bereiken door de bedrijfscultuur en waarden te tonen. Instagram en TikTok kunnen daarentegen ingezet worden om nieuwe doelgroepen aan te spreken.

De rol van huidige medewerkers in employer branding

Tevreden en betrokken medewerkers spelen een cruciale rol in employer branding. Ze kunnen fungeren als ambassadeurs van het bedrijf en bijdragen aan een positieve perceptie van het werkgeversmerk. Medewerkers kunnen op de volgende manier een bijdrage leveren:

 • Zelf content produceren: Licht medewerkers goed in over de merkwaarden van je bedrijf. Het zal ze motiveren om zelf content te creëren. Zo versterk je de online aanwezigheid en online reputatie van je bedrijf, dat aantrekkelijk is voor toekomstige medewerkers.
 • Deel werknemerservaringen: Laat via visuele content zien hoe een dag van je medewerkers eruit ziet en hoe zij het beleven. Zo schets je een authentiek beeld van je bedrijf voor potentiële kandidaten.
 • Steun vanuit het management: De CEO en andere leiders zijn cruciaal voor het succes van employer branding, aangezien zij krachtige ambassadeurs voor het werkgeversmerk zijn. Laat hen dus zien en motiveer ze om hun ervaringen te delen.

Doorlopende werknemersfeedback via regelmatige enquêtes en feedbacksessies is cruciaal voor het meten en verbeteren van de interne perceptie van de employer brand.

Employer branding campagne: van concept tot uitvoering

Het opzetten van een employer branding campagne begint met het in kaart brengen van de korte- en langetermijnbehoeften van de organisatie. Aan de hand hiervan kun je een duidelijke doelstelling formuleren die rekening houdt met de strategische bedrijfsdoelen.

Voor de succesvolle uitvoering van een employer branding strategie is het belangrijk om de juiste mix van distributiekanalen te kiezen.

Maak een ‘candidate persona’, zodat je begrijpt welke content zal aansluiten bij de interesses en motivaties van je ideale kandidaat. Dit maakt de employer branding boodschap persoonlijker en effectiever, wat helpt om je te onderscheiden van je concurrentie.

Monitor en evalueer regelmatig de employer branding campagne door middel van vastgestelde KPI’s en kwartaalreviews. Met een data gedreven aanpak kun je weloverwogen beslissingen maken en de strategie aanscherpen.

Forp staat voor je klaar als je hulp kunt gebruiken met je employer branding. Met op-maat oplossingen werken wij samen met jou aan het ontwikkelen van de bedrijfscultuur en waarden, het verzamelen van werknemershalen en bouwen we aan een sterke online aanwezigheid.

4 praktijkvoorbeelden van succesvolle employer brands

Er zijn tal van bedrijven die succesvolle employer brands hebben ontwikkeld.

 1. Starbucks bijvoorbeeld, versterkt haar employer brand door medewerkers als partners te behandelen. Daarnaast hebben ze interactie met werkzoekenden via sociale media en hebben ze een nadrukkelijke toewijding voor diversiteit en inclusie.
 2. Canva promoot haar employer brand door waarden duidelijk te communiceren naar potentiële sollicitanten. Daarbij maken ze gebruik van interactieve content die ze delen op social media om hun missie te verduidelijken.
 3. HubSpot benadrukt haar employer brand via de Culture Page. Hier delen ze publiekelijk hun visie, waarden, ontwikkelingsmogelijkheden, toewijding aan diversiteit en inclusie en inzichten van echte medewerkers.
 4. SoulCycle bouwt aan hun employer brand door voordelen te bieden die een gevoel van doelgerichtheid en verbondenheid creëren voor medewerkers. Denk aan betaalde vrije dagen voor vrijwilligerswerk en gratis fitnesslessen.

4 employer branding video’s die inspireren

Video’s kunnen een krachtig hulpmiddel zijn in employer branding.

 1. Hekkelman advocaten bijvoorbeeld, geeft een helder en laagdrempelig beeld van de organisatie door het portretteren van een medewerker in hun employer branding video.
 2. Zappos versterkt hun culturele waarden en plezierige atmosfeer met een employer branding video die echte klantverhalen en getuigenissen van medewerkers bevat.
 3. Dropbox onderscheidt zich met een humoristische mockumentary als employer branding video, waarin de unieke cultuur en creatieve werkomgeving van het bedrijf centraal staan.
 4. Adidas zet in op een high-energy video waarin de passie van medewerkers en dynamische werkruimtes zichtbaar zijn. Het benadrukt goed de toewijding aan innovatie en teamgeest in de sportindustrie.

Het meten en optimaliseren van je employer branding inspanningen

Het evalueren en optimaliseren van employer branding inspanningen is cruciaal voor continue verbetering en succes. Evalueer je EVP, analyseer je social media kanalen en ga in op werknemersfeedback.

Een audit van het employer brand laat zien hoe het bedrijf zich presenteert aan kandidaten en werknemers. Het evaluatieproces van de EVP omvat:

 • Het analyseren van data, zoals sollicitatieaantallen;
 • De kwaliteit van kandidaten;
 • Respons op advertenties;
 • Hoe snel vacatures vervullen;
 • Sollicitatiefeedback.

Analyseer social media kanalen om te ontdekken of je boodschap overkomt en of je de juiste doelgroep bereikt. Met behulp van deze analyses kun je je inspanningen optimaliseren voor een beter resultaat.

Voer regelmatig enquetes uit om werknemersfeedback te ontvangen. Met deze doorlopende feedback kun je de interne perceptie van je employer brand goed meten en nagaan wat er verbeterd kan worden.

Samenvatting

In dit artikel hebben we de essentie van employer branding verkend, benadrukt hoe belangrijk een sterk werkgeversmerk is en uitgelegd hoe je een employer branding strategie kunt ontwikkelen en uitvoeren.

We hebben ook gekeken naar de rol van huidige medewerkers in employer branding, voorbeelden van succesvolle employer brands besproken en inspirerende employer branding video’s belicht.

Het opbouwen van een sterk werkgeversmerk is geen eenmalige taak, maar een voortdurend proces dat aandacht en inzet vereist. Met de juiste strategie, betrokkenheid van medewerkers en constante evaluatie en optimalisatie, kan elk bedrijf een aantrekkelijke werkgever worden die top talent aantrekt en behoudt.

Veelgestelde Vragen

Wat is de definitie van employer branding?

Employer branding is het bouwen van een sterk werkgeversmerk om huidige medewerkers te binden en nieuw talent aan te trekken. Het is een middel, geen doel op zich.

Is employer branding part of HR?

Ja, employer branding is deels onderdeel van HR, maar marketing speelt ook een rol. Beide moeten samenwerken om een eenduidige strategie te creëren. Het betrekken van de CEO kan ook helpen om een effectieve employer branding te realiseren.

Wat is een employer value proposition (EVP)?

Een employer value proposition omvat de missie, waarden en cultuur van een organisatie en geeft werknemers een krachtige reden om voor het bedrijf te werken. Het biedt een duidelijke motivatie voor werknemers om voor de organisatie te kiezen.

Wie is verantwoordelijk voor employer branding?

Verschillende afdelingen binnen een bedrijf zijn betrokken bij het creëren en promoten van het werkgeversmerk. Employer branding is echter voornamelijk gerelateerd aan de ervaringen van kandidaten en werknemers.

Neem contact op